Mina tjänster

Tack vare min långa erfarenhet inom branschen kan jag erbjuda allt från hjälp med rekryteringar till utredningar om kränkande särbehandling. Du bestämmer om det ska ske ute på företaget eller via digitala kanaler.

Om du behöver avlastning i form av en tillfällig chef kan jag gå in i denna position. Det kan behövas när en nuvarande chef säger upp sig och du håller på att rekrytera en ersättare. Jag sätter mig snabbt in i företagets rutiner och blir en naturlig del av teamet.

Jag kan bedriva utbildningar inom management och är certifierad i Klart ledarskap och Ledarstegen. Tillsammans tittar vi på hur du kan öka motivationen hos dina anställda och få företaget att gå ännu bättre.

Jag kan göra en grundlig översyn av ditt företag eller en enskild avdelning och komma med förslag på förbättringar. Jag analyserar också företagets förutsättningar på kort och lång sikt. Med min hjälp kan det ske stora förändringar till det bättre.

Du garanteras:

  • Stort engagemang
  • Hög integritet
  • Tydlig kommunikation